XẺNG CƠM, XẺNG XÀO GỖ XÀ CỪ

Phân loại: Xẻng cơm, xẻng xào lỗ, xẻng gỗ trung, xẻng gỗ đại

Kích thước:

  • Xẻng cơm: 20cm * 6.5cm
  • Xẻng xào lỗ: 31cm * 8.5cm
  • Xẻng gỗ trung: 27cm * 8.5cm
  • Xẻng gỗ đại: 31cm * 8.5cm

Chất liệu: Gỗ xà cừ

Sản xuất tại: Việt Nam

Liên hệ: 0989 003 003

0989 003 003